Make your own free website on Tripod.com

Nombor dalam asas 10

 

        Bilangan digit : 10

 

        Digit-digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

        Nilai tempat :

 

..

1000

100

10

1

.

103

102

101

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : Nyatakan nilai digit 3 bagi nombor 1320.

 

Nilai tempat dalam asas 10

 
Penyelesaian :

 


..

1000

100

10

1

.

103

102

101

100

 

1

3

2

0

Masukkan nombor yang diberi di kotak pada baris ketiga

 

 

Nilai digit 3 = digit 3 x nilai tempat

= 3 x 100

= 300

 

 

latihan :

 

kirakan nilai digit yang bergaris dalam setiap kes berikut:

 

a)   3456

b)  20780

c)   1111

d)  60007

e)   70702