Make your own free website on Tripod.com

Nombor dalam asas lapan

 

 

..

512

64

8

1

.

83

82

81

80

 

 

 

 

 

 

Contoh :

Nyatakan nilai digit 7 bagi nombor 27148

Nilai tempat asas 8

 
 


Penyelesaian :

..

512

64

8

1

.

83

82

81

80

 

 2

 7

 1

 4

 

Nilai digit 7 = digit 7 x nilai tempat

= 7 x 64

= 448

 

 

latihan:

Nyatakan nilai digit yang bergaris dalam setiap nombor dalam asas lapan berikut:

 

a)    5768

b)    57648

c)    365758

d)    2773008

e)    100065418