Make your own free website on Tripod.com

Nombor dalam asas dua

 

Bilangan digit: 2

Digit-digit : 0, 1

Nilai tempat :

 

..

8

4

2

1

.

23

22

21

20

 

 

 

 

 

 

 

Contoh :

Kirakan nilai digit yang bergaris bagi nombor 111012

 

Penyelesaian:

..

16

8

4

2

1

.

24

23

22

21

20

 

1

 1

 1

 0

 1

 

Nilai digit = 1 x nilai tempat

= 1 x 8

= 8 #

 

latihan:

nyatakan nilai digit yang bergaris dalam setiap nombor di bawah.

a)   1012

b)   11102

c)   1000102

d)   1111012

e)   11010002

 

lampiran

*