Make your own free website on Tripod.com

Nombor dalam asas lima

 

Bilangan digit: 5

Digit-digit : 0, 1, 2, 3, 4

Nilai tempat :

 

..

125

25

5

1

.

53

52

51

50

 

 

 

 

 

 

 

Contoh

Kirakan nilai digit yang bergaris bagi nombor 234105

 

Penyelesaian:

..

625

125

25

5

1

.

54

53

52

51

50

 

2

 3

 4

 1

 0

 

Nilai digit = digit 3 x nilai tempat

= 3 x 125

= 375 #

 

latihan:

nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut:

a)   435

b)   2015

c)   43215

d)   10435

e)   123105